نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزیابی 92

 

نتیجه ارزیابی واحدهای پژوهشی در سال 1392 

واحدهای پژوهشی دانشگاه که مدارک لازم برای شرکت در ارزیابی را تا تاریخ مقرر به پژوهشگاه ارسال نمودند و در فرآیند ارزیابی شرکت کردند، به شرح ذیل می باشند:

 

 

ردیف

واحد پژوهشی

1

پژوهشکده اخلاق حرفه ای

2

مرکز پژوهشی فناوریهای نوین در مهندسی علوم زیستی

3

پژوهشکده فرهنگ و هنر

4

مرکز مطالعات کنه و بیماریهای آن

5

مرکز سیاستگذاری مدیریت فضای مجازی

6

پژوهشکده سامانه های هوشمند کاربردی

7

موسسه حقوق تطبیقی

8

مرکز تحقیقات بین المللی بیابان

9

مرکز مطالعات بین المللی دینی

10

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان

11

پژوهشکده تاریخ علم

12

گروه مطالعاتی اوراسیای مرکزی

13

موسسه آب

 

 

 

 

از لیست مذکور، پژوهشکده اخلاق حرفه ای به ریاست جناب آقای دکتر قراملکی حایز بالاترین امتیاز گردید و در بیست و دومین جشنواره پژوهش دانشگاه از طرف ریاست دانشگاه مورد تقدیر قرار گرفت.