نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست آیین نامه ها

 

 • آیین نامه سازماندهی و تشکیلات پژوهشگاه دانشگاه تهران               

تعاریف، ساختار حقوقی پژوهشگاه، اهداف پژوهشگاه، وظایف پژوهشگاه، ساختار اداری و مالی پژوهشگاه، ارکان پژوهشگاه، چارت سازمانی پژوهشگاه، وظایف ارکان پژوهشگاه، واحدهای اجرایی پژوهشگاه

 • آیین ­نامه داخلی هیات امنای پژوهشگاه دانشگاه تهران                   

اعضای هیات امنا، شرح وظایف هیات امنا، شرح وظایف دبیر هیات امنا، ضوابط تشکیل هیات امنا،
نحوه تهیه دستورجلسات

 • آیین ­نامه داخلی هیات مدیره پژوهشگاه دانشگاه تهران                             

اعضای هیات مدیره، شرح وظایف هیات مدیره، شرح وظایف دبیر هیات مدیره، ضوابط تشکیل جلسات هیات مدیره، نحوه تهیه دستور جلسات

 • آیین ­نامه داخلی شورای پژوهشی پژوهشگاه دانشگاه تهران                                   

اعضای شورا، شرح وظایف شورا، شرح وظایف دبیر شورا، ضوابط تشکیل جلسات شورا، نحوه تهیه دستور جلسات

 • آیین نامه واحدهای پژوهشی وابسته به پژوهشگاه دانشگاه تهران                                    

تعاریف، انواع واحدهای پژوهشی، تاسیس واحد پژوهشی (صدور مجوز تاسیس و فعالیت، مراحل اجرایی تاسیس)، شیوه نامه عضویت واحد پژوهشی در پژوهشگاه (مراحل اجرایی عضویت، نحوه فعالیت واحدهای پژوهشی، ضوابط)، شیوه نامه استقرار واحد پژوهشی در پژوهشگاه (مراحل اجرایی استقرار، هزینه ­های استقرار، تعهدات واحد مستقر و پژوهشگاه، فسخ قرارداد و تخلیه مکان)، امتیازات و تسهیلات و حمایت های پژوهشگاه برای واحدهای عضو، تعهدات واحدهای عضو به پژوهشگاه، ارزیابی واحد های پژوهشی (مراحل اجرایی ارزیابی، دوره ارزیابی، معیارهای ارزیابی، نتیجه ارزیابی)، گزارش عملکرد واحد پژوهشی، لغو مجوز عضویت واحد پژوهشی، ادغام واحد های پژوهشی

 • آیین­نامه اجرایی و تفویض اختیارات شعبات پژوهشگاه

مقدمه، اهداف، وظایف، تاسیس شعبات، جایگاه شعبات، بالاسری قراردادها

 • آیین ­نامه ارائه و اجرای طرح­های پژوهشی                                       

تعاریف، ضوابط مربوط به مجری طرح پژوهشی، مراحل ارائه طرح پژوهشی، دستورالعمل تنظیم پیشنهاد طرح پژوهشی، اختتام طرح (ضوابط و مراحل)، گزارشات طرح ( مرحله ­ای، نهایی)،  تمدید و تعلیق و فسخ قرارداد، حل اختلاف، مالیات و عوارض، هزینه بالاسری، حق بیمه قرارداد

 • آیین­ نامه مالی و معاملاتی پژوهشگاه دانشگاه تهران                                             

مفاهیم و اختصارات و کلیات، مدیر امور مالی، معاون مدیر امور مالی، رئیس حسابداری/ مسئول مالی/ عامل مالی، امین اموال، کارپرداز، درآمدها و دریافت­ها، هزینه ­ها و پرداخت­ها، معاملات و مناقصات، انعقاد قراردادهای تحقیقاتی، حجم و مبلغ سرمایه ­گذاری­ها و معاملات، دستورالعمل نحوه نگهداری اموال

 • آیین ­نامه تضمین پژوهشگاه دانشگاه تهران                                                          

تنظیم قرارداد بین پژوهشگاه و کارفرما، تضمین قرارداد بین پژوهشگاه و کارفرمای دستگاه های اجرایی، انواع ضمانت، تضمین پیش پرداخت، تضمین حسن انجام کار و انجام تعهدات، تضمین از منبع مطالبات تسویه نشده، سایر موارد

 • آیین نامه جذب و بکارگیری اعضاء هیئت علمی پژوهشی پژوهشگاه دانشگاه تهران        

هدف، شرایط واحد پژوهشی برای جذب عضو هیئت علمی پژوهشی، شرایط عضو هیئت علمی پژوهشی، منابع مالی، فرآیند انجام کار، پایش

 • آیین ­نامه جذب دانشجوی پژوهش محور دوره ­های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)

مقدمه، تعاریف، هدف، شرایط پذیرش دانشجو، ظرفیت پذیرش دانشجو، استاد راهنما و مشاور، واحدهای درسی، موضوع رساله، ارزیابی جامع و ارزشیابی تحصیلی، امتحان جامع، پیشرفت فعالیت پژوهشی، پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال)، دفاع از رساله، ارزیابی رساله، اعطای مدرک، مدت مجاز تحصیل، مرخصی تحصیلی، انتقال و تغییر رشته و مهمان، انصراف و اخراج و ترک تحصیل، مقررات مالی، حقوق حاصل از پژوهش

 • آیین­ نامه تشکیل دوره ­های پژوهشی پسادکتری                                         

مقدمه، تعاریف، هدف، شرایط پژوهشگر متقاضی پسا دکتری، شرایط استاد میزبان، مدارک ضروری برای ارزیابی درخواست داوطلبان، مراحل تایید درخواست و عقد قرارداد و شروع به کار پژوهشگر پسا دکتری، طول دوره، تعهدات اعضا و واحدها، نحوه تامین هزینه­ های مربوط، تمدید دوره، ارائه گواهینامه پایان دوره، دوره پسا دکتری در قالب امریه مشمولان نظام وظیفه، ملاحظات عمومی، فرم های مربوطه

 • آیین نامه استفاده از اعتبار نام پژوهشگاه دانشگاه تهران                                               

تعاریف، موارد مجاز استفاده از نام و آرم پژوهشگاه

 • آیین ­نامه تشکیل مجمع عمومی- عادی سالیانه پژوهشگاه دانشگاه تهران                       

تعاریف، وظیفه تشکیل مجمع، زمان تشکیل مجمع، اعضای مجمع، دستورات مجمع، تکالیف مجمع

 • آیین­نامه تشویقی پژوهشگاه دانشگاه تهران                                                         

مقدمه، تعاریف، شرایط شمول، بازه زمانی استفاده از بسته تشویقی، میزان پاداش تشویقی، منابع مالی تامین اعتبار پاداش، حمایت و تشویق واحدهای پژوهشی، حمایت و تشویق واحدهای پژوهشی برتر، حمایت و تشویق پژوهشگران برتر، حمایت از طرح­های پژوهشی کاربردی، حمایت از پایان ­نامه­ های پژوهشی دوره ­های تحصیلات تکمیلی