نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست آیین نامه ها

 

تعاریف، ساختار حقوقی پژوهشگاه، اهداف پژوهشگاه، وظایف پژوهشگاه، ساختار اداری و مالی پژوهشگاه، ارکان پژوهشگاه، چارت سازمانی پژوهشگاه، وظایف ارکان پژوهشگاه، واحدهای اجرایی پژوهشگاه

اعضای هیات امنا، شرح وظایف هیات امنا، شرح وظایف دبیر هیات امنا، ضوابط تشکیل هیات امنا،
نحوه تهیه دستورجلسات

اعضای هیات مدیره، شرح وظایف هیات مدیره، شرح وظایف دبیر هیات مدیره، ضوابط تشکیل جلسات هیات مدیره، نحوه تهیه دستور جلسات

اعضای شورا، شرح وظایف شورا، شرح وظایف دبیر شورا، ضوابط تشکیل جلسات شورا، نحوه تهیه دستور جلسات

تعاریف، انواع واحدهای پژوهشی، تاسیس واحد پژوهشی (صدور مجوز تاسیس و فعالیت، مراحل اجرایی تاسیس)، شیوه نامه عضویت واحد پژوهشی در پژوهشگاه (مراحل اجرایی عضویت، نحوه فعالیت واحدهای پژوهشی، ضوابط)، شیوه نامه استقرار واحد پژوهشی در پژوهشگاه (مراحل اجرایی استقرار، هزینه ­های استقرار، تعهدات واحد مستقر و پژوهشگاه، فسخ قرارداد و تخلیه مکان)، امتیازات و تسهیلات و حمایت های پژوهشگاه برای واحدهای عضو، تعهدات واحدهای عضو به پژوهشگاه، ارزیابی واحد های پژوهشی (مراحل اجرایی ارزیابی، دوره ارزیابی، معیارهای ارزیابی، نتیجه ارزیابی)، گزارش عملکرد واحد پژوهشی، لغو مجوز عضویت واحد پژوهشی، ادغام واحد های پژوهشی

مقدمه، اهداف، وظایف، تاسیس شعبات، جایگاه شعبات، بالاسری قراردادها

تعاریف، ضوابط مربوط به مجری طرح پژوهشی، مراحل ارائه طرح پژوهشی، دستورالعمل تنظیم پیشنهاد طرح پژوهشی، اختتام طرح (ضوابط و مراحل)، گزارشات طرح ( مرحله ­ای، نهایی)،  تمدید و تعلیق و فسخ قرارداد، حل اختلاف، مالیات و عوارض، هزینه بالاسری، حق بیمه قرارداد

مفاهیم و اختصارات و کلیات، مدیر امور مالی، معاون مدیر امور مالی، رئیس حسابداری/ مسئول مالی/ عامل مالی، امین اموال، کارپرداز، درآمدها و دریافت­ها، هزینه ­ها و پرداخت­ها، معاملات و مناقصات، انعقاد قراردادهای تحقیقاتی، حجم و مبلغ سرمایه ­گذاری­ها و معاملات، دستورالعمل نحوه نگهداری اموال

تنظیم قرارداد بین پژوهشگاه و کارفرما، تضمین قرارداد بین پژوهشگاه و کارفرمای دستگاه های اجرایی، انواع ضمانت، تضمین پیش پرداخت، تضمین حسن انجام کار و انجام تعهدات، تضمین از منبع مطالبات تسویه نشده، سایر موارد

هدف، شرایط واحد پژوهشی برای جذب عضو هیئت علمی پژوهشی، شرایط عضو هیئت علمی پژوهشی، منابع مالی، فرآیند انجام کار، پایش

مقدمه، تعاریف، هدف، شرایط پذیرش دانشجو، ظرفیت پذیرش دانشجو، استاد راهنما و مشاور، واحدهای درسی، موضوع رساله، ارزیابی جامع و ارزشیابی تحصیلی، امتحان جامع، پیشرفت فعالیت پژوهشی، پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال)، دفاع از رساله، ارزیابی رساله، اعطای مدرک، مدت مجاز تحصیل، مرخصی تحصیلی، انتقال و تغییر رشته و مهمان، انصراف و اخراج و ترک تحصیل، مقررات مالی، حقوق حاصل از پژوهش

مقدمه، تعاریف، هدف، شرایط پژوهشگر متقاضی پسا دکتری، شرایط استاد میزبان، مدارک ضروری برای ارزیابی درخواست داوطلبان، مراحل تایید درخواست و عقد قرارداد و شروع به کار پژوهشگر پسا دکتری، طول دوره، تعهدات اعضا و واحدها، نحوه تامین هزینه­ های مربوط، تمدید دوره، ارائه گواهینامه پایان دوره، دوره پسا دکتری در قالب امریه مشمولان نظام وظیفه، ملاحظات عمومی، فرم های مربوطه

تعاریف، موارد مجاز استفاده از نام و آرم پژوهشگاه

تعاریف، وظیفه تشکیل مجمع، زمان تشکیل مجمع، اعضای مجمع، دستورات مجمع، تکالیف مجمع

مقدمه، تعاریف، شرایط شمول، بازه زمانی استفاده از بسته تشویقی، میزان پاداش تشویقی، منابع مالی تامین اعتبار پاداش، حمایت و تشویق واحدهای پژوهشی، حمایت و تشویق واحدهای پژوهشی برتر، حمایت و تشویق پژوهشگران برتر، حمایت از طرح­های پژوهشی کاربردی، حمایت از پایان ­نامه­ های پژوهشی دوره ­های تحصیلات تکمیلی