نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست پژوهشکده ها

 

 
 

پژوهشکده ­های پژوهشگاه دانشگاه تهران

فناوری های نرم

سامانه های هوشمند کاربردی

اخلاق حرفه ای

علوم فناوری های زیستی

مکاترونیک و سامانه های هوشمند

علوم شبکه و فناوری اطلاعات

فناوری­های نوین هوایی

فیزیک کاربردی شهید علیمحمدی

مهندسی پایداری ملی

امنیت ملی
(در حال تاسیس)

هوا و فضا و سیستم های پیشرفته

مهندسی صنایع و سیستم­های مدیریت

علم و قرآن

تحقیقات کاربرد فرهنگ ایرانی

تحقیقات و مطالعات طب تجربی

عفاف و حجاب

علوم مهندسی شهید دکتر چمران

سیاستگذاری و توسعه کارآفرینی

اقتصاد مقاومتی

مدیریت فناوری صنعت نفت

سامانه­های انرژی و توان

پژوهشکده راهبردی

پژوهشکده مواد مغناطیسی پیشرفته

علوم انسانی

مهندسی زیست بیوسیگنال

افکار عمومی و تحولات اجتماعی

انرژی های نو و محیط زیست

محیط زیست مجازی

مرکز تحقیقات صنعتی هوا-انرژی

ژئو انفورماتیک