نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پژوهشکده سیاستگذاری و توسعه کارآفرینی

 

1-     معرفی پژوهشکده

پژوهشکده سیاستگذاری و توسعه کارآفرینی با هدف کلی تامین پشتوانه علمی و پژوهشی موردنیاز برای توسعه کارآفرینی در زمینه ها و ابعاد مختلف با بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های دانشگاه تهران و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس می شود. پژوهشکده سیاستگذاری و توسعه کارآفرینی که در این اساسنامه به اختصار پژوهشکده خوانده می شود ؛ در چارچوب موسسات پژوهشی نوع سوم تشکیل می شود وابسته به دانشگاه تهران می باشد که با حمایت بخش صنعت کشور تشکیل می شود. محل فعالیت دفتر مرکزی پژوهشکده در تهران می باشد.

 

2-   اهداف و دیدگاه پژوهشکده

1.      تامین و بومی سازی پشتوانه علمی و پژوهشی موردنیاز سیاستگذاری، برنامه­ ریزی و به ویژه  سیاست گذاری و توسعه کارآفرینی در کشور

2.     گسترش مرزهای دانش و توسعه فناوری­های پیشرفته در زمینه­های مرتبط 

3.    ارتقاء و تحکیم موقعیت علمی و فناوری کشور در زمینه­های فوق در سطح جهانی و مشارکت در فرآوری، انتقال، توزیع، به کارگیری دانش ملی

4.      تامین نیازهای پژوهشی و مطالعاتی و مشارکت در فعالیت های مطالعاتی و سیاستگذاری و برنامه ریزی کلیه نهادهای وابسته و پیوسته انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران ، اتاق ایران، اتاق تهران، اتاق اصناف، اتاق تشکل های ایران و دیگر موسسات دولتی و خصوصی در حوزه امور تولیدی، زیربنایی، اقتصاد کلان،اداری، نظارت و ارزشیابی، امور قضایی و توسعه کار آفرینی، خوشه های صنعتی، تکنولوژی، نوآوری و سازماندهی بخش های خصوصی و پیمانکارهای فرعی

 

 

3-  ماموریت پژوهشکده

ماموریت این پژوهشکده تحقیق، سیاستگذاری وتوسعه کارآفرینی در بخش های عمومی، تعاونی و خصوصی وهمچنین طراحی ساختارهای (تحقیق وتوسعه) کار آفرینی در بخش خدمات، کشاورزی، صنعت وانرژی وفناوری...، نهایتا ترویج فرهنگ کار آفرینانه بر مبنای یک بستر علمی و پژوهشی متناسب هربخش می باشد.

پژوهشکده سیاستگذاری و توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران در نظر دارد تا با بهره گیری مناسب از انواع نرم افزارها و سخت افزار های  پژوهشی، سیستم های چند رسانه ای، بستر های ارتباطی، همسو با تحولات  فناوری اطلاعات و ارتباطات جهانی؛ همچنین با انجام پژوهش های زیربنایی، مدیریت صحیح، استفاده از اساتید برجسته و برقراری ارتباط مستمر با سایر دانشگاه های ملی و فراملی فعال در زمینه پژوهش های کارآفرینی؛ فعالیت های خود را به عنوان هسته مرکزی پژوهش های توسعه کارآفرینی  به شیوه ای ارائه نماید که ضمن برخورداری از بینش روزآمد، بتواند زمینه  تولید، توزیع، انتشار و ترویج دانش تخصصی کارآفرینی را در هر زمان و هر مکان برای همه مخاطبین خود اعم از اساتید، دانشجویان، فارغ التحصیلان و عموم مردم (کارآفرینان ) در سراسر ایران اسلامی فراهم نموده، بستری مناسب جهت اتخاذ تصمیم های مهم و سیاست های کلان در حوزه کارآفرینی فراهم آورد و با ایجاد تغییرات بنیادین در شیوه آموزش وپژوهش ، بهبود کیفیت فرآیند یاددهی- یادگیری، بکارگیری خلاقیت در بنگاه های تولیدی و  نوآوری  در خدمات بر اساس ظرفیت های جامعه و همسو با فرآیند جهانی شدن اقدامات شایسته ای به عمل آورد تا ضامن بقا و رونق کسب وکار و پیشرفت اقتصادی ، اجتماعی کشورمان باشد. 

 

 

4-     حوزه فعالیت پژوهشکده

 

وظایف پژوهشکده در چارچوب اهداف فوق عبارت است از:

1. نیازسنجی، طراحی و انجام پژوهش های علمی- کاربردی کارآفرینی مورد نیاز دانشگاه تهران  وبخش صنعت کشور بویژه در حوزه کارآفرینی کلان، منطقه ای و ملی

2. برقراری ارتباط زنده پژوهشی- مشاوره ای با دستگاه ها و نهادهای دولتیعمومی و خصوصی مرتبط با توسعه ملی

3. ایجاد ارتباطات علمی با موسسات دانشگاهی و پژوهشی جهان برای توسعه دانش نوآوری اجتماعی شامل نوآوری و کارآفرینی در منطقه اسیای جنوب غربی و مراکز واستان های مهم کشور

4. همکاری با سایر مراکز پژوهشی و آموزشی فعال کشور و پارک های علم و فناوری در زمینه های مرتبط

 5. ارائه خدمات مشاورهای علمی- فنی- اجرایی در زمینه های مرتبط با توسعه کارآفرینی در کشور به متقاضیان

6. انتشار آثار پژوهشی، گزارشات علمی، کتب و مقالات مرتبط با توسعه، بویژه کارآفرینی

7. برگزاری کارگاهها، گردهمایی ها و همایشهای علمی ملی و بین المللی مرتبط با توسعه سیاستگذاری، برنامه ریزی و نوآوری اجتماعی و کارآفرینی در کشور

8. تربیت نیروی انسانی متخصص توسعه کارآفرینی برای تامین بخش کارشناسی و مشاورین صنعت کشور و سایر حوزه های مرتبط

تبصره1: کلیه فعالیت های پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای در چارچوب مصوبات هیات امناء پژوهشکده و مقررات و ضوابط دانشگاه تهران انجام می شود.

تبصره2: پذیرش دانشجوی پژوهش محور دوره های رسمی تحصیلات تکمیلی براساس فهرست خدمات ارائه شده پژوهشکده و بر اساس اعلام نیاز بخش صنعت کشور بر طبق مقررات و مجوز های وزارت علوم و با امکانات آموزشی دانشگاه تهران انجام خواهد شد.