نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پژوهشکده فناوری نرم

 پژوهشکده فناوری نرم

این پژوهشکده در حال حاضر مجری طرح­ های پژوهشی ذیل است:

  •  طراحی و استقرار نظام شاخص­های توسعه استان و طراحی و پیاده­ سازی فرآیند دیده ­بانی طرح­ های تملک دارایی­ ها با استانداری اصفهان
  • طراحی و استقرار فرآیند دیده­ بانی فناوری و آینده پژوهی با  سازمان فضایی ایران
  • تدوین طرح آینده­ پژوهی سامانه ­های حمل و نقل فضایی با صنایع هوایی قدس