نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پژوهش های افکار عمومی و تحولات اجتماعی

مرکز پژوهش های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران در مهرماه 1392 تاسیس گردید. این مرکز از پژوهشکده های وابسته به پژوهشگاه دانشگاه تهران بوده و با هدف بررسی ابعاد گوناگون افکار عمومی در ایران و سایر کشورهای جهان در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و روابط بین المل به منظور ایجاد شناخت بهتر، دقیق تر و مستدل تر از افکار عمومی و تبیین منابع و مولفه های شکل دهنده آن در ایران و سایر کشورهای جهان راه اندازی شده است.

دریافت فایل اطلاعات مرکز (PDF﴾