معرفی پژوهشکده ها معرفی پژوهشکده ها

 

معرفی واحدهای پژوهشی

پژوهشگاه شامل 30 پژوهشکده مصوب و بیش از 50 مرکز و موسسه فعال دانشگاه به شرح زیر می­­‌باشد:

 

پژوهشکده‌­های پژوهشگاه دانشگاه تهران

فناوری های نرم

سامانه های هوشمند کاربردی

اخلاق حرفه ای

علوم فناوری های زیستی

مکاترونیک و سامانه های هوشمند

علوم شبکه و فناوری اطلاعات

فناوری­های نوین هوایی

فیزیک کاربردی شهید علیمحمدی

مهندسی پایداری ملی

اندیشکده دانا

هوا و فضا و سیستم های پیشرفته

مهندسی صنایع و سیستم­های مدیریت

علم و قرآن

تحقیقات کاربرد فرهنگ ایرانی

تحقیقات و مطالعات طب تجربی

عفاف و حجاب

علوم مهندسی شهید دکتر چمران

سیاستگذاری و توسعه کارآفرینی

اقتصاد مقاومتی

مدیریت فناوری صنعت نفت

سامانه­‌های انرژی و توان

پژوهشکده راهبردی

پژوهشکده مواد مغناطیسی پیشرفته

مهندسی زیست بیوسیگنال

علوم انسانی

افکار عمومی و تحولات اجتماعی

ژئو انفورماتیک

محیط زیست مجازی

مرکز تحقیقات صنعتی هوا-انرژی

انرژی های نو و محیط زیست