نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختصاص ساختمان سابق معاونت آموزشی دانشگاه جهت راه اندازی پژوهشگاه دانشگاه

اختصاص ساختمان سابق معاونت آموزشی دانشگاه جهت راه اندازی پژوهشگاه دانشگاه


26/10/1390

درخواست معاون پژوهشی در خصوص بازسازی ساختمان سابق معاونت آموزشی جهت راه اندازی پژوهشگاه دانشگاه در جلسه مورخ 26/10/1390 هیئت رئیسه دانشگاه مطرح شد و مقرر گردید جهت استقرار واحدها براساس طرح های پیش بینی شده اقدامات لازم صورت پذیرد.