نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختصاص ساختمان سابق معاونت آموزشی دانشگاه جهت راه اندازی پژوهشگاه دانشگاه

26/10/1390

درخواست معاون پژوهشی در خصوص بازسازی ساختمان سابق معاونت آموزشی جهت راه اندازی پژوهشگاه دانشگاه در جلسه مورخ 26/10/1390 هیئت رئیسه دانشگاه مطرح شد و مقرر گردید جهت استقرار واحدها براساس طرح های پیش بینی شده اقدامات لازم صورت پذیرد.