نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضای تفاهمنامه با انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

امضای تفاهمنامه با انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران


17 آبان 1393

انعقاد تفاهمنامه همکاری علمی، آموزشی پژوهشی با انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران

هدف از انعقاد این تفاهمنامه ایجاد همکاری بین پژوهشگاه دانشگاه تهران و انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران در زمینه های علمی - پژوهشی و برگزاری انواع همایش ها و کارگاه های آموزشی با استفاده از امکانات طرفین به مدت 5 سال و با اعتبار ده هزار میلیارد ریال ( معادل با 1.000.000.000.000 تومان) به عنوان ظرفیت پایه همکاری می باشد.

تفاهمنامه مذکور در تاریخ 23 مهرماه 1393 به امضای ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر محسن صادق عمل نیک و همچنین جناب آقای دکتر علی اصغر توفیق رئیس محترم هیأت امناء دارندگان نشان استاندارد ایران رسید.

به منظور بررسی آخرین لیست تفاهمنامه های پژوهشگاه به بخش قراردادها و تفاهمنامه ها مراجعه شود.