نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضای تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه و آستان قدس رضوی

امضای تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه و آستان قدس رضوی


12/3/93

تفاهمنامه همکاری علمی، پژوهشی بین پژوهشگاه دانشگاه تهران و آستان قدس رضوی به مدت سه سال از تاریخ 12/3/93 منعقد گردید و به امضای مدیر فرهنگی آستان قدس رضوی جناب آقای سید جواد هاشمی نژاد و جناب آقای دکتر محسن صادق عمل نیک ریاست محترم پژوهشگاه رسید.