نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضای تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه و آکادمی ملی علوم بلاروس

امضای تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه و آکادمی ملی علوم بلاروس


29/2/1393

تفاهمنامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی بین پژوهشگاه دانشگاه تهران و آکادمی ملی علوم بلاروس در تاریخ 29/2/1393 منعقد گردید و به امضای جناب آقای دکتر محسن صادق عمل نیک ریاست محترم پژوهشگاه و جناب آقای دکتر والری گرمنوک ریاست محترم آزمایشگاه فیزیک حالت جامد به نمایندگی از مرکز تحقیقاتی آکادمی ملی علوم بلاروس رسید.