نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضای تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه و سازمان صنایع هوایی/ پنها

امضای تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه و سازمان صنایع هوایی/ پنها


25/3/1393

تفاهمنامه همکاری به منظور طراحی و ساخت جعبه سیاه بالگرد بین پژوهشگاه دانشگاه تهران و سازمان صنایع هوایی / پنها به مدت 18 ماه و با اعتبار 10.000.000.000 ریال (معادل یک میلیارد تومان) در تاریخ 25/3/1393 منعقد گردید و به امضای طرفین رسید.