نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امضای تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی فناوری های کنترل آلودگی هوا

امضای تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه و مرکز تحقیقاتی فناوری های کنترل آلودگی هوا


18/4/1393

تفاهمنامه همکاری علمی، پژوهشی به منظور برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در تاریخ 18/4/93 مابین پژوهشگاه دانشگاه تهران و مرکز تحقیقاتی فناوری های کنترل آلودگی هوا منعقد گردید.