نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه جذب و بکارگیری اعضای هیئت علمی پژوهشی

آیین نامه جذب و بکارگیری اعضای هیئت علمی پژوهشی


18/9/1392

نامه شماره 329/999 مورخ 12/9/92 رئیس پژوهشگاه دانشگاه در خصوص آیین نامه جذب و بکارگیری اعضای هیئت علمی پژوهشی دانشگاه تهران در جلسه مورخ 18/9/1392 هیئت رئیسه دانشگاه مطرح و مقرر شد پس از بازبینی آئین نامه توسط اداره کل امور حقوقی و تائید معاونت های برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، پژوهشی و اداری و مالی مصوب تلقی گردد.