نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست محترم دانشگاه از پژوهشگاه

بازدید ریاست محترم دانشگاه از پژوهشگاه

1393/4/21

ریاست محترم دانشگاه تهران جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی از پژوهشگاه دانشگاه تهران و پژوهشکده های مستقر در ساختمان پژوهشگاه بازدید فرمودند. این مراسم که با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه، ریاست محترم پژوهشگاه و معاونین ایشان و  همچنین مسئولین پژوهشکده ها و پژوهشگران ارجمند دانشگاه تهران برگزار گردید، ریاست محترم دانشگاه در جریان اهم فعالیتهای انجام شده در پژوهشگاه و پژوهشکده های وابسته قرار گرفتند. تاریخ: 1393/4/21

 

 

گالری عکس