نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست محترم دانشگاه از پژوهشگاه

بازدید ریاست محترم دانشگاه از پژوهشگاه


بازدید ریاست محترم دانشگاه از پژوهشگاه

1393/4/21

ریاست محترم دانشگاه تهران جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی از پژوهشگاه دانشگاه تهران و پژوهشکده های مستقر در ساختمان پژوهشگاه بازدید فرمودند. این مراسم که با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه، ریاست محترم پژوهشگاه و معاونین ایشان و  همچنین مسئولین پژوهشکده ها و پژوهشگران ارجمند دانشگاه تهران برگزار گردید، ریاست محترم دانشگاه در جریان اهم فعالیتهای انجام شده در پژوهشگاه و پژوهشکده های وابسته قرار گرفتند. تاریخ: 1393/4/21

 

 

گالری عکس