نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه تهران

برگزاری اولین جلسه شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه تهران


26/12/93

جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر ناصر معصومی معاون پژوهشی و رئیس پژوهشگاه دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر علیرضا بدیعی معاون پژوهشگاه دانشگاه تهران، و اعضای شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه شامل جناب آقای دکتر رحمت ستوده قره باغ، جناب آقای دکتر احمد پوراحمد، جناب آقای دکتر سید غلامرضا اسلامی، جناب آقای دکتر سید فرید میرقادری، جناب آقای دکتر کوروش وحدتی، سرکار خانم دکتر معصومه ملک، سرکار خانم دکتر الهه کولایی و آقای مسعود یوسفی کارشناس معاونت پژوهشی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 26/12/93 در سالن شورای پژوهشگاه دانشگاه تشکیل گردید.

مباحث عمده این جلسه به ضرورت معرفی بیشتر پژوهشگاه دانشگاه و جایگاه ویژه آن جهت حمایت و ساماندهی واحدهای پژوهشی دانشگاهی اختصاص داشت. و همچنین در این جلسه اظهار امیدواری شد که پژوهشگاه دانشگاه تهران بتواند در سطح دانشگاه جهت گسترش هر چه بیشتر برنامه های علمی واحدهای تحقیقاتی و بسترسازی مناسب برای رشد و شکوفایی واحدهای پژوهشی گام بردارد و از ساختار موجود و بازنگری آن برای ارتقاء جایگاه پژوهشگاه در سطح دانشگاه استفاده نماید.