نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری ضیافت افطار توسط پژوهشگاه

برگزاری ضیافت افطار توسط پژوهشگاه


برگزاری ضیافت افطار توسط پژوهشگاه

1393/4/21

ضیافت افطار و پذیرایی از روزه داران در شامگاه روز شنبه 21 تیر توسط پژوهشگاه دانشگاه در محل تالار پذیرایی کارکنان دانشگاه و با حضور ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر صادق عمل نیک و جمعی مسئولین پژوهشکده های دانشگاه، پژوهشگران و کارکنان پژوهشگاه برگزار گردید. تاریخ: 1393/4/21

ضیافت افطار و پذیرایی از روزه داران در شامگاه روز شنبه 21 تیر توسط پژوهشگاه دانشگاه در محل تالار پذیرایی کارکنان دانشگاه و با حضور ریاست محترم پژوهشگاه جناب آقای دکتر صادق عمل نیک و جمعی مسئولین پژوهشکده های دانشگاه، پژوهشگران و کارکنان پژوهشگاه برگزار گردید. تاریخ: 1393/4/21