نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس پژوهشکده سامانه های انرژی و توان در پژوهشگاه

تاسیس پژوهشکده سامانه های انرژی و توان در پژوهشگاه


7/12/1391

با پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشگاه در خصوص تاسیس پژوهشکده سامانه های انرژی و توان در جلسه مورخ 7/12/1391 هیئت رئیسه دانشگاه موافقت به عمل آمد.