نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس گروه تحقیقاتی فناوری های کنترل آلودگی هوا در پژوهشگاه

10/4/1392

موضوع تاسیس مرکز تحقیقات صنعتی هوا- انرژی در جلسه مورخ 10/4/1392 هیئت رئیسه دانشگاه مطرح و با ایجاد گروه تحت عنوان گروه تحقیقاتی فناوری های کنترل آلودگی هوا موافقت اصولی به عمل آمد.