نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاسیس گروه تحقیقاتی فناوری های کنترل آلودگی هوا در پژوهشگاه

تاسیس گروه تحقیقاتی فناوری های کنترل آلودگی هوا در پژوهشگاه


10/4/1392

موضوع تاسیس مرکز تحقیقات صنعتی هوا- انرژی در جلسه مورخ 10/4/1392 هیئت رئیسه دانشگاه مطرح و با ایجاد گروه تحت عنوان گروه تحقیقاتی فناوری های کنترل آلودگی هوا موافقت اصولی به عمل آمد.