نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب آیین نامه اجرایی شعبات پژوهشگاه در پردیس ها و دانشکده ها

تصویب آیین نامه اجرایی شعبات پژوهشگاه در پردیس ها و دانشکده ها


25/8/1392

آیین نامه اجرایی شعبات پژوهشگاه در جلسه 676 شورای پژوهشی فناوری دانشگاه مورخ 25/8/1392مطرح شد و مقرر گردید با انجام اصلاحات مورد نظر اعضا مصوب تلقی گردد.