نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره پژوهشکده ژئوانفورماتیک دانشگاه تهران

 

رزومه پژوهشکده  بین المللی ژئو انفورماتیک دانشگاه تهران

دانلود رزومه دکتر علی درویشی بلورانی (رییس پژوهشکده ژئوانفورماتیک) (PDF)

 

 


                                          مقدمه

به منظور پاسخگویی بهنیازهای پژوهشی، مشاوره ایو اجرایی در سطوح متفاوت محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی در علوم و فناوریژئوانفورماتیک (Geoinformatics Sciences and Technologies)شامل سنجش از دورRemote Sensing ، سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS، کارتوگرافی،سیستم تعیین موقعیت جهانیGPS ، و انجام طرح های بین رشته ای با بکارگیری علوم فناوری اطلاعاتIT و موبایل های هوشمندجهت رفع نیازهایبخش­های محیط زیست، منابع طبیعی، زمین شناسی، معدن، اقلیم شناسی، خاک، منابع طبیعی، کشاورزی،IT  و همچنین حوزه فعالیت­های انسانی در بخش­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق شهری و روستایی و بهداشت محیطدر تاریخ1/7/1391 تاسیس گردید.این پژوهشکده که در سال 1389 تحت نام مرکز سنجش از دور و GIS فعالیت خود را شروع نمود و در تاریخ 1/6/1391 به نام پژوهشکده ژئوانفورماتیک ارتقاء سطح داد. در طی سه سال گذشته متخصصین پژوهشکده ژئوانفورماتیک موفق به اتمام چند پروژه شده و در حال حاضر نیز مشغول انجام چندین پروژه دیگر هستند.

 

 • هدف اصلی پژوهشکده

بکارگیری، بومی سازی و توسعه علوم و فناوری هایژئوانفورماتیکبا انجام طرح های پژوهشی، مشاوره ای و اجرایی مربوط به محیط زیست انسانی و جانوری، مطالعات جو و اتمسفر و هیدرولوژی، خاک، کشاورزی و منابع طبیعی،IT، مطالعات سکونتگاه­های انسانی اعم از شهری و روستایی و بهداشت محیط در سطوح متفاوت محلی، ملی، منطقه ایو بین المللی

 

 • شعار محوری

زمین دیجیتال برای همه

Digital Earth for All

 

 

 • ساختار

پژوهشکده ژئوانفورماتیک بر اساس قوانین، ضوابط و مقررات واحدهای پژوهشی به عنوان یکی از پژوهشکده های پژوهشگاه دانشگاه تهران در تاریخ1/7/1391توسط دکتر علی درویشی بلورانی عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران تاسیس گردید.این پژوهشکده مشتمل بر 6مرکز پژوهشی تخصصی به شرح ذیل است:

 1. مرکز مطالعات طوفان های گرد و غبار،
 2. مرکز محیط زیست انسانی و جانوری،
 3. مرکزجو و اتمسفر و هیدرولوژی و خشکسالی،
 4. مرکز مطالعات خاک، کشاورزی و منابع طبیعی،
 5. مرکز مطالعات سکونتگاه های انسانی و بهداشت محیط، و
 6. مرکزفناوری اطلاعات زمین (Geo-IT).

همانطور که در ساختار زیر نشان داده شده است کلیه مراکز 6 گانه در راستای هدف اصلی و شعار محوری پژوهشکده فعالیت می نمایند به گونه ای که می توان کل آنها را یک واحد منسجم با مدیریت یکپارچه نامید.

 

 • فعالیت های پژوهشکده
 • انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردیدر قالب طرح های پژوهشی، مشاوره ای و اجرایی،
 • مطالعه وبررسی روش­های نوین کاربرد علوم و فناوریژئوانفورماتیکجهت اجرای  طرح­ها وپروژه های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای،
 • انجام فعالیتهای تخصصی مرتبط جهت فراهم سازی ارتباطات بین رشته ای در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی،
 • نیازسنجی ضرورت‌های پژوهشی و انجام مطالعات در زمینه‌های مرتبط،
 • انجام طرحهای اجراییبنیادی/ کاربردی/ توسعه ای،
 • برگزاری و مشارکت در سمینارها و کنفرانسها،
 • برگزاری کارگاه های تخصصی و محدود علوم و فناوریژئوانفورماتیک،
 • طراحی، ساخت و توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای کاربردی،
 • ارائه خدمات مشاوره ای،
 • تولید علم و فناوری و تجاری سازی علوم و فناوری های ژئوانفورماتیک،
 • همکاری با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی و اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور و
 • انتشار نشریات و مجلات تخصصی.
 • معرفی اجمالی مراکز زیرمجموعه پژوهشکده

 

 1. مرکز مطالعات طوفان های گرد و غبار

این مرکز به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز پژوهشکده بصورت خاص به مباحث مربوط به طوفان های گرد و غبار پرداخته می شود. از جمله طرح های این مرکز می توان به 2 طرح انجام شده و پیگیری چندین طرح دیگر اشاره نمود. طرح هایی که این مرکز درحال پیگیری است عباتند از: طرح جامع کانون های گرد و غبار منطقه غرب آسیا و سامانه پایش و هشدار طوفان های گرد و غبار

 1. مرکز محیط زیست انسانی و جانوری

این مرکز به عنوان یکی از مراکز هم پژوهشکده در کلیه زمینه های مربوط به بکارگیری علوم و فناوری های اطلاعات ژئوانفورماتیکی در حوزه های گوناگون حفاظت از محیط های زیست انسانی و جانوری زیست فعالیت می نماید. با توجه به ضرورت بکارگیری قابلیت های ژئوانفورماتیک در کلیه طرحای پژوهشی، مشاوره ای و اجرایی مربوط به محیط زیست، انتظار می رود این مرکز از فعال ترین ها باشد. 

 1. مرکز جو،خشکسالی، اتمسفر و هیدرولوژی

اهمیت و ضرورت وجود اطلاعات مکانی مربوط به جو، اتمسفر و هیدرولوژی به عنوان پارامترهایی تاثیرگذار کاملا مشهود است. بنابراین به عنوان یک مرکز پایه ای در کلیه مطالعات و طرح های مربوطه اطلاعات ماهواره ای و مکانی به صورت های متفاوت در این مرکز تهیه می گردد. مدیریت یکپارچه منابع آب،  بررسی و پایش خشکسالی، تغییرات اقلیمی و جو، تغییرات دمایی و غیره از حوزه های مورد مطالعه در این مرکز می باشند.

 1. مرکز مطالعات خاک، کشاورزی و منابع طبیعی

خاک، کشاورزی و منابع طبیعی و حفظ و نگهداری آنها از اهمیتی حیاتی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی برخوردار می باشند. در حال حاضر این مرکز با انجام چند طرح پژوهشی و مشاوره ای در زمینه های علوم خاک فعالیت می نماید و نیز بدنبال طرح هایی همچون کشاورزی دقیق با فناوری های ژئوانفورماتیک، مطالعات دقیق خاک و پایش و هشدار تخریب خاک و برآورد محصولات کشاورزی است.

 1. مرکز مطالعات سکونتگاه های انسانی و بهداشت محیط

سکونت گاههای انسانی اعم از شهری و روستایی از مهمترین حوزه های بکارگیری علوم و فناوری های ژئوانفورماتیک است. طرح های توسعه و گسترش شهری و روستایی، خدمات رسانی بهداشت و پایش روند تغییرات بیماری ها و ایجاد زیرساخت های مربوط به بحث سلامت و بکارگیری فناوری های نوین موبایل سلامت و غیره در این مرکز انجام می پذیرد.

 1. مرکز  فناوری اطلاعات زمین (Geo-IT)

در این مرکز کلیه فعالیت های مربوط به طراحی، ایجاد و بکارگیری زیرساخت های علوم و فناوری های ژئوانفورماتیک اعم از سنجش از دور، GIS، GPS و کارتوگرافی و غیره انجام می گردد. براین اساس تلاش می گردد که بستری  فراهم گردد که در آن نهایت هم افزایی بین رشته ای فراهم گردیده و با تلفیق علوم و فنون ژئوانفورماتیک با فناوری اطلاعات(IT) و بهره گیری از تلفن های هوشمند، نهایت استفاده از ساختارهای بین رشته ای فراهم گردیده و شعار اصلی پژوهشکده "زمین رقومی برای همه" محقق گردد. به عنوان نمونه سه سامانه نرم افزاری تحت عناوین:

 (1) سامانه نرم افزاری ژئوانفورماتیکی پایش و پیش بینی فرایندهای محیط زیستی(GEMF)  برای کاربرد در طوفان های گرد و غبار 

(2) سامانه ژئوانفورماتیکی نظارت و بازرسی آنی (GRTIS[1]) تحت موبایل، برای کاربرد در نظام سلامت،

(3)  سامانه ژئوانفورماتیکی آنی و مکان مبنای ارزیابی خسارات تحت موبایل (MoDIS[2])، برای کاربرد در مدیریت بحران

طراحی و در دست ساخت می باشند.

علاوه براین فعالیت هایی همچون طراحی و ساخت سامانه های GIS برای سازمان ها و ارگانها اعم از خصوصی و دولتی، ایجاد و توسعه زیرساخت داده های مکانی، نرم افزارهای حرفه ای و تهیه سخت افزارهای مورد نیاز نیز در این مرکز انجام می گردد.

 

 

 • شروع فعالیت

پژوهشکدهژئوانفورماتیکبه مدت نامحدود در تاریخ 1/6/1391 تشکیل و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد.

 

 • محل فعالیت

محل فعالیت دانشگاه تهران، خیابان 16 آذر نبش نصرت پژوهشگاه دانشگاه تهرانطبقه پنجم است.  

 

لیست اعضاء دائم و همکاران و مشاوران پاره وقت پژوهشکده:

ردیف

افراد

حوزه تخصصی

Email

آدرس

توضیحات

 1.  

دکتر علی درویشی بلورانی

رئیس پژوهشکده

ali.darvishi@ut.ac.ir

ali.darvishi@gmail.com

دانشگاه تهران، گروه سنجش از دور و GIS

عضو

 1.  

مهندس مهران شایگان

معاون پژوهشکده

m_shaygan@yahoo.com

پژوهشکده ژئوانفورماتیک

عضو

 1.  

مهندس آرش ابراهیمی

مدیر داخلی، بازاریابی و تجاری سازی

a.ebrahimi.g@gmail.com

پژوهشکده ژئوانفورماتیک

عضو

 1.  

مهندس حامد جلیلیانی

مدیر فناوری اطلاعات(IT)

Hamed.jaliliani@gmail.com

پژوهشکده ژئوانفورماتیک

عضو

 1.  

دکتر روشنک درویش زاده

سنجش از دور

r.darvishzadeh@ut.ac.ir

دانشگاه تهران، گروه سنجش از دور و GIS

مشاور

 1.  

دکتر آرا تومانیان

GIS

Ara.Toomanian@nateko.lu.se

دانشگاه تهران، گروه سنجش از دور و GIS

مشاور

 1.  

دکتر سید کاظم علوی پناه

سنجش از دور حرارتی و علوم خاک

salavipa@ut.ac.ir

دانشگاه تهران، گروه سنجش از دور و GIS

مشاور

 1.  

پرفسور نانو مولدر

ژئوانفورماتیک

nanno.j.mulder@gmail.com

دانشگاه تهران، گروه سنجش از دور و GIS

مشاور

 1.  

دکتر سید محمد توکلی

سنجش از دور رادار

tavako_m@yahoo.com

دانشگاه خوارزمی، گروه جغرافیا

مشاور

 1.  

دکتر حسین علی بهرامی

علوم خاک

bahramih@modares.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس، گروه خاک شناسی

مشاور

 1.  

دکتر فرود شریفی

مدیریت منابع طبیعی

fs1338@yahoo.com

 

پژوهشکده آبخیزداری و حفاظت خاک

مشاور

 1.  

دکتر نجمه سامانی

GIS

nneysani@ut.ac.ir

 

تهران، دانشگاه تهران، گروه سنجش از دور و GIS

همکار

 1.  

مهندس فردین میرزاپور

 

همکار مخابرات و IT

f.mirzapour@gmail.com

 

پژوهشکده ژئوانفورماتیک

همکار

 1.  

مهندس حسن درویش بلورانی

محیط زیست

darvishi.hasan@yahoo.com

کوهدشت، دانشگاه پیام نور

مشاور

 1.  

مهندس محسن بختیاری

سنجش از دور

Mohsen64_rs@yahoo.com

پژوهشکده ژئوانفورماتیک

همکار

 1.  

مهندس سهام میرزایی،

طیف سنجی

sahammirzaei@gmail.com

پژوهشکده ژئوانفورماتیک

همکار

 1.  

مهندس عبدالعلی رضایی

GIS

rezai.al.65@gmail.com

پژوهشکده ژئوانفورماتیک

همکار

 1.  

مهندس سجاد احمدی رودی

IT

Sajad.ahmadi.roudi@Gmail.com

پژوهشکده ژئوانفورماتیک

همکار

 1.  

مهندس بهمن درویش

کارتوگرافی

Bahman.Darvish@gmail.com

پژوهشکده ژئوانفورماتیک

همکار

 1.  

خانم مهندس سوما قادری زاده

IT

sm14ghaderi@gmail.com

پژوهشکده ژئوانفورماتیک

همکار

21  مهندس  سید حمید غفوری IT hamid.ghafori@yahoo.com

پژوهشکده ژئوانفورماتیک

کارآموز
 

 

 

 

 

 

پیوست:

فعالیت های پژوهشکده ژئوانفورماتیک

 

عنوان طرح

کارفرما

مجری

مسئولیت

توضیحات

 1. پروژه پایلوت GIS سلامت در بلایای آذربایجان شرقی (اسکو)

وزارت بهداشت

-

مدیر پروژه

در مراحل اولیه

 1. طراحی، ساخت و پیاده سازی بانک اطلاعات طیفی، GPR، XRDو XRF خاک استان های تهران‏‏، زنجان، لرستان، هرمزگان و گلستان

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست)

-

مدیر پروژه

در حال انجام

 1. تهیه طرح مقدماتی مقابله با طوفان های گرد و غبار در خاورمیانه

United Nations Environment Programme (UNEP)

-

مدیر پروژه

اتمام

 1. تعیین کانون های بحرانی فعال گردوغبار کشور جهت اجرای پروژه های پایلوت  UNEP در منطقه غرب آسیا

سازمان حفاظت محیط زیست

 

-

مدیر پروژه

اتمام

 1. سامانه مدیریت سوانح تحت موبایل MOBILE-DIS

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

-

مدیر پروژه

اتمام

 1. تعیین کانون های داخلی و خارجی طوفان های گرد وغبار و ارائه راههای مقابله

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (ستاد فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست)

 

-

مدیر پروژه

اتمام

 1. مکان یابی بهینه استقرار شعب پست بانک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHPدر محیط GIS (کلان شهر تهران)

پست بانک

 

-

مدیر پروژه

اتمام

 1. مطالعه امکان سنجی بهره گیری از فناوری سیستم های تلفن همراه، GPS و GIS برای بازرسی اماکن عمومی

وزارت بهداشت-مرکز سلامت محیط و کار

 

-

مدیر پروژه

اتمام

 1. قابلیت سنجی داده های MODIS برای استخراج ویژگی های ذرات گرد و غبار

دانشگاه تهران

 

-

مدیر پروژه

اتمام

 1. طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعات مکانی(GDB) و ساماندهی املاک و اراضی شهر قشم با استفاده از سیستم  اطلاعات جغرافیایی (GIS)

منطقه آزاد قشم

علی صادقی

مشاور پروژه

اتمام

 1. ارزیابی قابلیت تصاویر با قدرت تفکیک بالا به منظور انتخاب مناطق مناسب جهت مطالعات پایشهای محیطی (منطقه مطالعاتی گوتینگن، آلمان)

شرکت

BLaU-Umweltstudien

آلمان

Dr. GerdNeeman

مشاور سنجش از دور

اتمام

 1. آنالیز و بررسی امکان تلفیق تصاویر ابر طیفی، چند باندی ، تک باندی، رادارو و تصاویر با قدرت تفکیک بالا در مطالعات کشاورزی  مناطق گرم و مرطوب استوایی (منطقه مطالعاتی دره پالو، اندونزی)

Goettingen University, Germany

Prof. Martin Kappas

عضو علمی و پژوهشی

اتمام

 

 

 


[1] . Geoinformatics Real Time Inspection System

[2] . Mobile Disaster Management