نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

صورتجلسه هیات رئیسه دانشگاه در مورد برگزاری سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست

صورتجلسه هیات رئیسه دانشگاه در مورد برگزاری سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست


19 آبان ماه 1393

 

نامه رئیس پژوهشگاه جناب آقای دکتر عمل نیک مورخ 23/4/93 در خصوص برگزاری سومین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست در دانشگاه توسط معاون محترم پژوهشی جناب آقای دکتر معصومی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید برای تصویب نهایی به کمیسیون دائمی هیئت امنا ارجاع داده شود.